Najbliższe kursy

KURS WEEKENDOWY

Szczegóły rozpoczęcia w biurze

 

KURS STANDARDOWY

19.06.2017 godz.16:00 (Łańcut)

20.06.2017 godz.17:00 (Rzeszów)

Promocje

 Osoby, które biorąc udział‚ w kursie prawa jazdy zachęcą… następną… osobę™ aby zapisała się™ na kurs
w OSK NOVA, dostaną… dodatkowo 2 godziny jazdy GRATIS!!!!

 

Jeżeli dojeżdżasz do Rzeszowa Marcelem to masz bilet miesięczny za darmo!

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Egzamin dla każdej kategorii zawiera 32 pytania i składa się z dwóch części:

a) część podstawowa dotyczy wiedzy ogólnej. Zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru TAK lub NIE. Pytania są ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych. Na zapoznanie się z treścią pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, natomiast na odpowiedź na pytanie 15 sekund.

b) część specjalistyczna, dotyczy wiedzy szczegółowej z danej kategorii prawa jazdy.Tutaj zawartych jest 12 pytań, które w miarę potrzeb ilustrowane są zdjęciami lub grafikami. Wyboru dokonuje się spośród trzech odpowiedzi A/B/C, z czego tylko jedna jest prawidłowa. Na zapoznanie się z treścią pytania i odpowiedźprzewidziane jest 50 sekund.

Liczba wszystkich pytań to 32. Maksymalny czas trwania egzaminu to 25 minut. 

Każde pytanie ma przypisaną liczbę punktów w zależności od wpływu pytania na bezpieczeństworuchu drogowego. 3 punkty można uzyskać za pytanie o wysokimznaczeniu dla bezpieczeństwa, odpowiednio 2 punkty za pytanie ośrednim znaczeniu i 1 punkt o niskim znaczeniu.

Egzamin zostanie zaliczony pozytywnie jeżeli osoba egzaminowana zdobędzie co najmniej 68 punktówna 74 możliwych do uzyskania.

 Powodzenia na egzaminie!!! 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook